روابط عمومی قزوین

همراهی رسانه و روابط عمومی رکن اول اطلاع‌رسانی است

  • ۲۲ مرداد ۱۳۹۸

رئیس دانشگاه پیام نور استان قزوین اظهار داشت: اگر امروز روابط عمومی های استان رتبه های خوبی در کشور کسب کردند به دلیل همراهی رسانه و روابط عمومی ها به عنوان رکن نخست اطلاع رسانی است.