روابط عمومی استانداری تهران

مدیر کل روابط عمومی استانداری تهران:

اعتماد مخاطبان را با شفافیت و صداقت در اخبار جذب کنیم

  • ۲۵ دی ۱۳۹۸

مدیر کل روابط عمومی استانداری تهران گفت: تأثیر فعالیت روابط عمومی های ادارات بر افکار عمومی و جلب اعتماد و رضایت مخاطبین انکار ناپذیر است .

بابایی: ارتقاء نقش روابط عمومی ها مستلزم تغییر نگرش مدیران است

  • ۲۶ مرداد ۱۳۹۸

مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری تهران گفت: ارتقاء نقش روابط عمومی ها مستلزم تغییر نگرش در رفتار مدیران نسبت به جایگاه و منزلت روابط عمومی است.

مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری تهران:

جایگاه روابط عمومی ها باید به سمت احیاگری ارتباط دوسویه بین مردم و سازمان حرکت کند

  • ۲۳ مرداد ۱۳۹۸

امین بابایی، مدیرکل روابط عمومی و اموربین الملل استانداری تهران در شورای هماهنگی روابط عمومی های شهرستان بهارستان بر جایگاه روابط عمومی ها به منظور احیاگری ارتباط دوسویه بین مردم و سازمان ها تاکید کرد .

روابط عمومی استانداری تهران عدالت را به ارزیابی خبری شهرداری ها هدیه کرد

  • ۲۲ خرداد ۱۳۹۸

در دیدار شهردار و مسئول روابط عمومی شهرداری باقرشهر با مشاور استاندار و مدیرکل روابط عمومی و اموربین الملل استانداری تهران بابایی از نگارش و اجرای نرم افزار ارزیابی اخبار شهرداری ها خبر داد و در توضیح این امر گفت: در چارچوب تعریف شده، نرم افزاری جهت ارزیابی اخبار شهرداری ها با تعریف چند جانبه کیفیتی و کمیتی به گراف ها و نمودارهایی می رسیم که مبرا از خطا و سلایق انسانی است. این تحلیل به صورت چند وجهی، آمار و اخبار شهرداری ها را تحلیل می‌کند و ضریب خطای آن میل به صفر دارد.

مدیرکل روابط عمومی واموربین الملل استانداری تهران:

روابط عمومی‌ ها در استان تهران دچار شعار زدگی شده است

  • ۲۲ خرداد ۱۳۹۸

مدیرکل روابط عمومی واموربین الملل استانداری تهران گفت: روابط عمومی‌ها در استان تهران دچار شعار زدگی شده است.

سرپرست اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری تهران

پیوستن به یک مدار تخصصی در حوزه روابط عمومی ضروری است

  • ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۸

سرپرست اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری تهران: نقش عمده مدیریت یک واحد روابط عمومی، بستر سازی مناسب برای جلب مشارکت عمومی ، اعتماد بخشی و پیش بینی جریان افکار عمومی در آینده دور و نزدیک و تنظیم دور نمای فعالیت یک سازمان با بهره گیری از تمامی ظرفیت های ارتباطی دو سویه است.

بابایی: روابط عمومی ها خدمات شایسته دولت تدبیر و امید را قوی تر اطلاع رسانی کنند

  • ۲۰ اسفند ۱۳۹۷

سرپرست روابط عمومی و امور بین الملل استانداری تهران گفت: دو سال از فعالیت دولت دوازدهم باقی مانده و باید خدماتی را که با وجود همه کاستی ها اما به صورت شایسته به مردم ارائه می شود را اطلاع رسانی به هنگام کنیم و همین کار وظایف روابط عمومی را سنگینتر کرده است .

روابط عمومی ها معتمد و یاور مدیران دستگاه ها هستند

  • ۰۱ بهمن ۱۳۹۷

مشاور استاندار و سرپرست اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری تهران از روابط عمومی به عنوان معتمد و یاور مدیران دستگاه ها یاد کرد.

صفحه‌ها