وظایف مدیران روابط عمومی در ایام کرونا

  • ۱۸ فروردین ۱۳۹۹ - ۱۶:۳۱

یکی از نقص هایی که در اطلاع رسانی دوره بحران کرونا وجود دارد؛ناشناخته بودن بیماری کرونا ویروس است.

کمبود اطلاعات از این بیماری که حتی دانشمندان هر چند روز فرضیه جدید را مطرح می کنند موجب شده برنامه زمان بندی مشخصی برای اطلاع رسانی و سیاست گذاری برای مدیریت افکار عمومی وجود نداشته باشد بر هیمن اساس بسیاری از قوانین و راهکارهای ستاد ملی کرونا و ستاد استانی در استانها به خوبی خود را با شرایط این بیماری خطرناک تنظیم کردند.

ناشناخته بودن این بیماری و نا مشخص بودن موعد ریشه کنی اش از جامعه موجب شده علاوه بر این که در نوع اطلاع رسانی سیاست هدفمندی نداشته باشیم؛ چشم اندازی هم از ایام پساکرونا در نظر نگرفته ایم و این غفلت ها موجب می شود ساختارهای مختلف جامعه در معرض تهدید قرار گیرند.

در اطلاع رسانی حوزه های روابط عمومی به جای اینکه ما سیاست های حاکمیت و دستگاه های متولی برای مقابله با ابعاد مختلف بیماری کرونا را مدیریت کنیم ؛بسیاری اوقات با رسانه های زرد برای انتشار میزان تلفات و مبتلایان رقابت می کردیم.

این در حالیست که ما متولیان روابط عمومی دستگاه های دولتی موظفیم آمار و ارقام خدمات دولت و حاکمیت را درمدیریت بحران بیماری کروناویروس به اطلاع مردم برسانیم.

به طور مثال دولت یا مجموعه دانشگاه های علوم پزشکی چه میزان ماسک ،مواد ضد عفونی و غیره را در بیمارستانهای کشور توزیع کرده اند؟

کدام دستگاه های دولتی و خصوصی متولی تامین نیاز های بهداشتی و اقلام مورد نیاز مردم هستند؟

چند پرستار و پزشک و چه تعداد نیروی خدماتی برای درمان بیماری کرونا انجام وظیفه می کنند؟

چند نفر از نیروهای درمانی ،انتظامی، امنیتی در مواجهه مستقیم با بیماری کرونا به این بیماری مبتلا شده و یا به عنوان شهیدان خدمت سلامت جان شان را برای مردم فدا کرده اند؟

بر همین اساس لازم است ما مدیران روابط عمومی خط و مشی مشخصی با هدف امیدوار کردن مردم نسبت به خدمات حاکمیت داشته باشیم و پر واضح است وجود انتقادات بیش از حد از مجموعه حاکمیت در خصوص این بیماری می‌تواند مسئولان را از ادامه تصمیمات صحیح باز دارد و آن ها را مجبور کند تحت تأثیر فشار افکار عمومی از دیدگاه های کارشناسی عدول کنند که شبکه های رسانه ای ضد انقلاب همین هدف را به صورت هدفمندی دنبال می کنند.

در همین رابطه مدیران روابط عمومی نقش ویژه‌ای برای اطلاع رسانی خدمات حاکمیت و دولت و ستاد ملی و استانی کرونا دارند.

با تبیین خدمات انجام شده برای مقابله با بیماری کرونا از سوی نهادهای بهداشتی و درمانی ، تمهیدات امنیتی و انتظامی ، انعطاف سازمانهای خدمات رسان به صورت اینترنتی ، انعکاس تلاش های ارزشمند برای تامین اقلام مورد نیاز مردم و...بی شک مردم با اطلاع از خدمات خدمتگزاران شان در مجموعه حاکمیت و دولت علاوه بر اینکه به نظام خود امیدوار می‌شوند بلکه در همسویی با تصمیمات ستاد کرونا که برای حفظ سلامتی است؛ همسویی داشته و علی رغم تحمل مشکلات کمبودها و سختی ها با مسئولان همراهی بیشتری خواهند داشت.

مطلب دیگر داشتن چشم انداز روشن و هدفمندی برای ایام پساکرونا است و لازم است با داشتن این چشم انداز روشن برنامه ریزی ها و هدف گذاری ها در این خصوص ،برای همه ابعاد زندگی مردم ایران مشخص و برنامه ریزی گردد.

منبع : شارا