رییس انجمن روابط عمومی ایران انتخاب شد

  • ۱۵ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۶:۱۹

در اولین جلسه هیات مدیره جدید انجمن روابط عمومی ایران، خسرو رفیعی به عنوان رییس جدید این انجمن انتخاب شد.

به گزارش شارا، در این جلسه حمید صدیق پور نایب رییس، جواد قاسمی دبیر و ابوالقاسم حکیمیان به عنوان خزانه دار انجمن روابط عمومی ایران انتخاب شدند.

منبع : شارا