روابط عمومی پالایشگاه تبریز در بین روابط عمومی های کشور برتر شد

  • ۲۵ دی ۱۳۹۸ - ۱۳:۱۱

در این کنفرانس بین المللی پالایشگاه تبریز با ارایه مقاله ای با عنوان "نقش روابط عمومی در استقرار مسئولیت اجتماعی (با تاکید بر: شرکت پالایش نفت تبریز)" تالیف شاکر خفایی رئیس روابط عمومی و امور بین الملل شرکت پالایش نفت تبریز، حایز رتبه برتر شد.

همچنین در حاشیه این کنفرانس نشست تخصصی با موضوع "اهمیت جایگاه تجربه محوری و ایده پردازی در روابط عمومی" با حضور مدیران روابط عمومی ها برگزار شد که ایده ها و تجارب برخی مدیران به خصوص مدیر روابط عمومی شرکت پالایش نفت تبریز نیز ارایه شد

منبع : اقتصاد اینده