معرفی دبیران جشنواره روابط عمومی های برتر صنعت بیمه و جشنواره بیمه در رسانه

  • ۱۶ شهریور ۱۳۹۸ - ۲۳:۴۲

به گزارش الفبا همچنین این شورا داوود شکری مدیر روابط عمومی بیمه ما را به عنوان دبیر کارگروه هفتمین جشنواره معرفی روابط عمومی های برتر صنعت بیمه انتخاب کرد.

در این احکام که به امضای مصطفی زندی مدیرکل روابط عمومی و امور بین‌الملل بیمه مرکزی رسیده، اظهار امیدواری شده است که با همکاری سایر اعضا فرآیند اجرایی و عملیاتی جشنواره تعریف وتبین گردد.

منبع : الفبا خبر