مدیر روابط عمومی و تبلیغات مرکز ملی فرش ایران منصوب شد

  • ۱۳ شهریور ۱۳۹۸ - ۲۰:۳۲

روابط عمومی مرکز ملی فرش ایران با اعلام این خبر گفت: در این حکم آمده است: باعنایت بـه خدمات و تجارب ارزنده سرکار عالـی، به مـوجب این حکم بـه سمت « سرپرست روابط عمومی مرکز ملی فرش ایران » منصوب می گردید.

امید است با اتکـال به خداوند متعـال و با تکیه براندوخته های ارزشمند خـود، یاریگر هنر- صنعت فرش دستباف ایران بوده و ضمن برقراری تعاملی شایسته میان مرکز بـا اصحاب رسانه، ارتباطی مطمئن میان ذینفعان فرش با این مرکز پدید آورید.

منبع : الفبا خبر