صنعت روابط عمومی در سال 2018 رشد کمی داشته است

  • ۲۰ مرداد ۱۳۹۸ - ۲۳:۵۵

بر اساس گزارش نظرسنجی منتشرشده توسط Gould + Partners (شرکت مشاوره و متخصص در زمینه روابط عمومی )، صنعت روابط عمومی ایالات متحده در سال گذشته فقط 4/8 درصد رشد داشته است. با توجه به این که این رشد مثبت بوده است اما هنوز این رقم از 6/6 درصد در سال 2015 و 7/8 درصد در سال 2014 به طور قابل توجهی کمتر است.
به گزارش شارا و براساس آمار 248 آژانس روابط عمومی آمریکای شمالی، گروه 10M - $ 25M $ بیشترین رشد ثابت 8/6 درصدی را داشته اند. بنگاه های اقتصادی که بیش از 25 میلیون دلار درآمد داشته اند از رشد 1/0 درصد در سال گذشته به 4/2 درصد رسیده اند.
ریک گولد مدیر و شریک شرکت مشاوره M&A با تمرکز بر روابط عمومی گفت: "شرکت های بزرگتر که بیش از 25 میلیون دلار درآمد خالص داشته باشند، رشد نکرده اند. اگر رشد را از طریق دستیابی از بین ببریم، کمتر از 1 درصد کاهش خالص خواهیم داشت.
گولد افزود: "بنگاه های مستقل تلاش زیادی می کنند تا به قله بعدی برسند. این قله از درآمد زیر 3 میلیون دلار تا 10 میلیون دلار، سپس بیش از 10 میلیون تا 25 میلیون دلار و قله بعدی بیش از 25 میلیون دلار است." "در این زمان است که شرکت های بزرگ مستقل برای دستیابی به شرکت های دارای سهام، شرکت های سهام خصوصی، شرکت های حسابداری و شرکت های دیجیتال در رقابت هستند. این امر باعث متوقف شدن رشد بنگاه های بزرگتر می شود.
بخش دوم مطالعه بر رشد صنعت روابط عمومی در 10 منطقه مورد نظر ما و متوسط درآمد خالص برای هر یک از مناطق متمرکز شده است. رشد هر یک از ده منطقه در سال 2018 مطابق با سالهای قبل نبود. رشد اصلی در منطقه هایی در ایالات متحده از جمله D.C، جنوب شرقی، کالیفرنیای شمالی و کانادا که همگی بیش از 20 درصد رشد داشتند.
این نظرسنجی، هفتمین نظرسنجی سالانه است که با هدف بررسی رشد درآمد خالص توسط Gould + Partners انجام شده است که بیش از 25 سال تحقیقات گسترده درباره صنعت انجام داده است.

منبع : فصل اقتصاد