روابط عمومی اداره کل بهزیستی خوزستان روابط عمومی برتر در بین ادارات کل شناخته شد

  • ۲۰ تیر ۱۳۹۸ - ۲۰:۴۹

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی خوزستان، در آیین اختتامیه چهارمین جشنواره انتخاب روابط عمومی های برتر استان خوزستان که با شرکت ۱۱۰ دستگاه و شرکت، ظهر امروز با حضوردکترغلامرضا شریعتی استاندارخوزستان و اساتید و نخبگان کشوری و استانی حوزه روابط عمومی در تالار گیت بوستان اهواز برگزار شد، از روابط عمومی اداره بهزیستی بعنوان سومین دستگاه برتر در بین ادارات کل استان توسط استاندار تقدیر شد.

در این جشنواره ۱۱۰ دستگاه شرکت نمودند و از این تعداد ۸۵ اثر انتخاب و مورد ارزیابی داوران قرار گرفت که در نهایت ۲۶ اثر بر اساس محورها و موضوعات ارائه شده به داوری گذاشته شد.

داروان بر اساس هشت محور که شامل آموزش، پژوهش و افکارسنجی، انتشارات، برنامه ریزی، تبلیغات محیطی، ارتباطات الکترونیک و رسانه ای و همچنین فعالیت های فرهنگی و هنری بود، روابط عمومی های شرکت کننده در این جشنواره را ارزیابی کردند.

منبع : سازمان بهزیستی کشور