رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت صمت

روابط عمومی‌ها باید آمار و اطلاعات صحیح در اختیار مخاطبان قرار دهند

  • ۱۸ اسفند ۱۳۹۷ - ۲۳:۵۸

به گزارش خبرگزاری صنایع، رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی در نشست مدیران روابط عمومی‌های سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها، با اشاره به اینکه روابط عمومی‌ها نقش کلیدی در تحلیل محتوا دارند، گفت:

جایگاه روابط عمومی در سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها باید در طراز بالا باشد و در بیان دستاوردها و عملکردها به بهترین شکل ممکن عمل کنند.

انواری افزود: اطلاع رسانی اقدامات و برنامه‌های سازمان‌های استانی ضرورت دارد و روابط عمومی‌ها باید تمام جلسات مرتبط با صنعت، معدن و تجارت مانند ستاد تنظیم بازار، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و… را که در استان ها برگزار می شود، پوشش دهند.

*** باید از تمام ظرفیت‌های موجود برای اطلاع رسانی استفاده کرد

وی با بیان اینکه باید از تمام ظرفیت‌های موجود برای اطلاع رسانی استفاده کرد، گفت:

شبکه گسترده‌ای در استان‌ها وجود دارد که باید اطلاعات و آمار موجود در وزارتخانه از طریق این شبکه در اختیار چندین میلیون مخاطب قرار گیرد.

*** نباید از نقد هراسی داشته باشیم

به گزارش خبرگزاری صنایع، رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در پایان با تاکید بر اینکه نباید از نقد هراسی داشته باشیم، افزود:

دولت و به تبع آن وزارت صنعت، معدن و تجارت نیازمند نقد واقعی است و به همین دلیل نباید توجه خود را به انتشار مطالب یکسویه از سازمان معطوف کنیم، بلکه ضرورت دارد پذیرای محتوای واقعی و حتی منتقدانه باشیم.

منبع : خبرگزاری صنایع