معاون استاندار لرستان:

جایگاه روابط عمومی خبرنگاری نیست

  • ۱۵ بهمن ۱۳۹۷ - ۲۲:۳۲

حبیب الله خجسته پور روز یکشنبه در جلسه شورای هماهنگی روابط عمومی های استان در محل استانداری افزود: روابط عمومی و خبرنگاری دو حرفه تخصصی هستند که نباید جایگاه آنان با یکدیگر اشتباه گرفته شود.
وی تاکید کرد: مدیر روابط عمومی باید شرایط را برای رسانه ها تسهیل کرده و اطلاعات مورد نیاز را به نحوی در اختیار رسانه ها قرار دهد که هر رسانه بتواند خبر را با توجه به سیاست گذاری های خود تنظیم و منتشر کند.
وی ادامه داد: در این صورت یک مطلب با چندین تنظیم و تحلیل متفاوت ایجاد می شود که موجب رضایتمندی مردم با سلایق مختلف خواهد شد.
معاون سیاسی استانداری لرستان با تاکید بر اینکه روابط عمومی ها متولی هستند و نه متصدی ادامه داد: مدیران روابط عمومی باید به نحوی فعالیت کنند که دچار فرسایش و آسیب نشوند.
خجسته پور گفت: شورای هماهنگی روابط عمومی های استان باید با برگزاری جلسات مستمر به فهم مشترکی از موضوع دست یابد که در این راستا برگزاری کارگاه های آموزشی و تخصصی با حضور اساتید برجسته کشور موثر خواهد بود.
خجسته پور با تایکد بر استمرار جلسات شورای هماهنگی روابط عمومی های استان و ارتقا هم اندیشی ها اضافه کرد: منشور یا سند اطلاع رسانی روابط عمومی های استان نیز با استفاده از مطالب و مشاوره های دقیق علمی و برگرفته از تجربیان افراد صاحبنظر تدوین شود.
وی گفت: اهمیت ندادن به مبانی علمی در علوم انسانی در کشور یک درد قابل تامل است که باید دقت شود این معضل در تدوین منشور روابط عمومی های استان برطرف شده و از نظر مشاوران استفاده شود.
وی همچنین از بی توجهی برخی مدیران به اهمیت و جایگاه روابط عمومی ها انتقاد کرد و افزود: روابط عمومی ها در آگاهی مدیران پیرامون اهمیت جایگاه خود نقش دارند و باید به نحوی فعالیت کنند که مدیر به انان احساس نیاز داشته باشد.
معاون استاندار لرستان همچنین ادامه داد: با توجه به اینکه برخی مدیران سنتی، موروثی و تاریخی مدیر شده اند روابط عمومی ها باید در خصوص رعایت اصول و تشریفات نیز در کنار آنان باشند و با تسلط به این آداب، به عنوان مشاوری امین روسای خود را همراهی کنند.
خجسته پور با تاکید بر تبلیغ پارتیزانی در جامعه گفت: این نوع تبلیغ غیرمستقیم بوده و مردم را دلزده نمی کند بنابراین روابط عمومی ها باید به سمت این مهم حرکت کنند.
در این جلسه 9 عضو شورای هماهنگی روابط عمومی های لرستان ابلاغ خود را دریافت کردند و فعالیت این شورا پس از پنج سال وقفه، به صورت رسمی آغاز شد.