ارتباطات نیاز به امکانات روزآمد و نیروهای متخصص دارد

  • ۱۱ آذر ۱۳۹۷ - ۱۲:۴۲

به گزارش خبرنگار ایرنا، سیدعباس صالحی در این پیام افزود: افراد متخصص و پرانگیزه با امکانات روز آمد در سایه تفاهم و تعامل از یک سو به پردازش و تجزیه و تحلیل اطلاعات می پردازند و از سوی دیگر به افزایش اعتماد عمومی به عنوان عامل اصلی ارتقای سرمایه اجتماعی یاری می رسانند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روابط عمومی ها را در جایگاه پل ارتباطی میان دستگاهها و سازمان ها با نهادها و مخاطبان بیرونی خود دانست و بر نقش پیشرو و اثر گذاری روابط عمومی ها تاکید کرد.
صالحیدر پیامش نوشت: روابط عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با انتقال اخبار صحیح، دقیق و شفاف به مخاطبان، راهی به دل و جان و دهن و ذهن آنان می گشایند تا ارتباطی دو سویه، تعاملی و اقناعی میان مسئولان و اصحاب فرهیخته فرهنگ شکل بگیرد.
وی افزود: شریان حیاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سراسر کشور نیازمند جریان مداوم و مستمر روابط عمومی هاست تا با تحرک و پویایی خود جان تازه ای به درخت کهنسال فرهنگ و هنر این مرز و بوم ببخشد.
نشست تخصصی سالانه مدیران روابط عمومی معاونت ها، سازمان ها و استان های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صبح امروز در پلاژ بهزیستی مازندران در فرح آباد ساری گشایش یافت و تا عصر فردا ادامه خواهد داشت.

منبع : ایرنا