انتصاب مدیر روابط عمومی نمایشگاه شهر آفتاب

  • ۰۷ مرداد ۱۳۹۷ - ۲۰:۳۰

آرش امیری از این پس مدیر روابط عمومی نمایشگاه شهر آفتاب خواهد بود.

به گزارش جامعه روابط عمومی، نصیر بهزاد بعد از بیست و پنج ماه خدمت به عنوان مدیر روابط عمومی و امور بین الملل نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب این مسئولیت را به آرش امیری از کارشناسان روابط عمومی آن مرکز خواهد سپارد.

جامعه روابط عمومی

منبع : وبسایت روابط عمومی