پانزدهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران برگزار می شود

  • ۰۷ مرداد ۱۳۹۷ - ۰۰:۱۹

به گزارش ارتباط گران، از جمله محورهای این دوره از کنفرانس موارد می باشد:

تمرکز بر سناریونگاری به عنوان ابزار روابط عمومی و به مثابه ابزار آینده‌اندیشی
آموزش در روابط عمومی: سناریوها، معیارها، منابع، خلاقیت و نوآوری
مدیرت بحران: برنامه ریزی سناریو، حفاظت از سازمان در برابر یک جهان نامشخص
سناریونگاری در روابط عمومی: انقلاب اطلاعاتی، واقعیت مجازی و هوش مصنوعی
اهداف و نتایج کوتاه مدت (OKR) در سناریونگاری با تاکید بر روابط عمومی و کاربرد برنامه ریزی بر پایه سناریو در روابط عمومی
خاطر نشان می کند این کنفرانس شامل جلسات عمومی، کارگاهها و نشستهای تخصصی است.

گفتنی است توسعه واقعی روابط عمومی مستلزم تغییر در نگرش و اصلاحات کامل در سراسر سیستم برنامه ریزی سنتی و بازسازی آن متناسب با شرایط عصر اطلاعات است. سناریوها در حوزه برنامه ریزی روابط عمومی، مجموعه ای از مفروضاتی هستند که شیوه هایی را که ممکن است در آینده تغییر و رشد کند، بررسی می کند. آنها ساختاری را برای پیش بینی نیازهای بالقوه و همچنین گزینه های احتمالی سیاست های آینده ارائه می دهند.